Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mejlskov Vandværk 

Formand Kurt Jørgensen
Skåstrupvej 28, Skåstrup
5400   Bogense
Email: kurt2015@godmail.dk

 


Seneste Vandanalyse Minimer

Vandanalyse af vandet fra Mejlskov Vandværk

Mejlskov Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne. Jf. drikkevandsbekendtgørelsen 871-2001 §30

Hårdheden i Mejlskov Vandværk's vand er 14,8

                                        Højest tilladte værdi                    Ved sidste prøve
Jern                                     0,1   mg/l                                   0,06 mg/l
Mangan                               0,02 mg/l                                 <0,002 mg/l
Mikrobiologi                                                                              ingen
Nitrat                                   50 mg/l                                   1,8  mg/l
Pesticider                                                                               ingen
Nikkel                                     20 µg/l                                  0,33 µg/l

Vandet er rent og uden tilsætning af nogen slags kemikalier/bakterier.
Vandværkets forsyningsområde dækker Mejlskov-Skåstrup og Skovby samt tilhørende sommerhus & landområder.

Yderligere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Forbrugerene opfordres hermed til, med jævne mellemrum, at checke vandmålerne for at undgå vandspild.

Dette er både i forbrugernes og vandværkets interesse.

Copyright Rambøll Danmark A/S